Công viên Baku Ateshgah - Azerbaijan vùng đất của 'thần lửa' - diendan.jay.vn

Công viên Baku Ateshgah - Azerbaijan vùng đất của 'thần lửa'

Người dân địa phương thường tắm ở các suối nước nóng trên sườn đồi. du lịch tự túc azerbaijan Ánh sáng kỳ bí vào buổi đêm khiến cho đi đây thu hút nhiều tín đồ Bái hỏa giáo nơi làm cho lễ.

Theo nghiên cứu của các nhà kỹ thuật, Yanar Dag đã cháy liên tiếp suốt 300 triệu năm. đền lửa Ateshgah Cũng như đền thờ lửa, Yanar Dag cháy trên bề mặt núi đá là do được phân phối khí trong khoảng nguồn khí gas thiên nhiên đồ sộ nằm sâu bên dưới.
Sign In or Register to comment.