Những dụng cụ tập boxing không thể thiếu khi luyện tập

Chắc chắn đây là dụng cụ đầu tiên được nhắc đến và cũng là quan yếu nhất. Bao cát đấm bốc được dùng để thực hiện những bài tập đấm đá, nâng cao những kỹ năng cơ bản của người tập.

image.png 4.9K

Bình luận

Sign In or Register to comment.