Nhà ở xã hội HQC Tân Hương Tiền Giang đã hoàn chỉnh pháp lý

Hoàng Quân nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất tại dự án Nhà ở xã hội HQC Tân Hương. Dự án có có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng được xây dựng trên tổng diện tích 6.049 ha.
gày 20/7, Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Mã: HQC) đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất tại dự án Nhà ở xã hội HQC Tân Hương do UBND tỉnh Tiền Giang cấp.
Sign In or Register to comment.