CÁCH LẬP KẾ HOẠCH MỞ PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN ĐƠN GIẢN? - diendan.jay.vn

CÁCH LẬP KẾ HOẠCH MỞ PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN ĐƠN GIẢN?

A. Định hướng phòng khám của bạn là gì?
B. Phương châm của phòng khám là gì?
C. Thủ tục pháp lý như thế nào? Có những vấn đề nào liên quan đến pháp luật?
D. Vấn đề chi phí?
E. Vấn đề nhân sự
F. Vấn đề xây dựng phòng khám
G. Tổng kết chi phí. Đề ra bảng giá
H. Làm sao để có khách?- vấn đề cốt lõi của việc lập kế hoạch mở phòng khám tư nhân
Với những câu trả lời trên, nếu bạn có thể đưa ra được đáp án thì bạn đã có thể tự tay thiết lập được một kế hoạch mở phòng khám tư nhân cho riêng bạn rồi. Hoặc nếu bạn cảm thấy những vấn đề trên quá khó khăn, có thể liên hệ với chúng tôi qua
https://marketingnuu.com
Sign In or Register to comment.